top of page

Pridružite se SZKMA

Kategorije članov Združenja

[1] TKM izvajalec (usposobljen diplomant uradno priznanega izobraževanja akupunkture ali kitajske medicine) - 5-letni dodiplomski dodiplomski študij ali 4-letni podiplomski magistrski študij

[2] Akupunkturist (usposobljen diplomant uradno priznanega izobraževanja za TKM akupunkturo - 3-letni redni študij)

[3] Zeliščar (usposobljen diplomant uradno priznanega izobraževanja za TKM zeliščno medicino - 3-letni redni študij)

[4] Tuina terapevt (usposobljen diplomant uradno priznanega izobraževanja TKM tuina masaže - 3-letni redni študij)

[5] Medicinski terapevt qigonga (usposobljen diplomant uradno priznanega izobraževanja TKM medicinskega Qigonga - 3-letni redni študij)

Sodelujte

Članstvo v združenju je prostovoljno.
Člani združenja so lahko vsi izvajalci, ki se večino svojega delovnega časa ukvarjajo s kitajsko medicino in akupunkturo ter sprejemajo ta pravila.


Združenje sprejema člane iz celotne skupnosti TKM. Spoštujemo in cenimo različnost, kar se tiče  starosti, etničnega porekla in dediščine, spola, fizičnih lastnosti, prepričanj, narodnosti, družbenega ozadja in kulture ter v ostalih osebnih značilnosti.

Join us

Strokovna nadgradnja

Stalno strokovno izpopolnjevanje (CPD) je pomemben način, da ohranite in izboljšate svoje znanje in veščine ter ostanete na tekočem s svojim področjem delovanja.

Podprite nas

Naredite davčno olajšano donacijo‏.

Etični kodeks

Etični kodeks za registrante določa smernice za etično akupunkturo in tradicionalno kitajsko medicino. Kodeks temelji na nizu temeljnih vrednot, ki jih morajo registracijski zavezanci spoštovati v svojih odnosih s svojimi strankami, člani svojega poklica, drugimi ponudniki zdravstvenih storitev in javnostjo.

bottom of page